florenes.com
FORSIDE CHRISTIAN MAJ-LIN JENS MARTIN BAGHEERA TIL MINNE LINKER
FORSIDE VALPEBLOGG UNGHUNDBLOGG JAKTPRØVER VALPESHOW UNGHUNDFREMVISNING STAMTAVLE FORFEDRE
Velkommen til Bagheera's Jaktprøve oversikt!
Her vil vi oppsummere litt fra de Jaktprøvene Bagheera deltar på. 
Dato: 2008.03.27 Hovden II fredag, Hovden
Dommer:Robert Colbjørnsen, Per Tufte
Terreng:Ørnefjell
Premie: Ingen premiering
Kritikkskjema: Bagheera starter utmerket. Stor fart. Fin stil. God kontakt med fører. Blir senere noe variabel i intensiteten og viser til tider noe umodenhet. Kommer ikke for fugl i dag.
Slipptid: 20,15,15 = 50 minutter
Jaktlyst: 3
Fart: 3
Selvstendighet: 6
Søksbredde: 3
Reviering: 3
Samarbeid: 3
Premie: 0 UK

Dato: 2008.03.28 Hovden II lørdag, Hovden
Dommer: Petter Elvestad
Terreng:Nipa
Premie: Ingen premiering
Kritikkskjema: B. går i første et noe umodent søk. Spontansekunderer makkers stand. I senere slipp går B noe bedre, men fremdeles umodent. En hund som viser oss endel gode slag, men som må ansees ferdig bedømt.
Slipptid: 15,15,5,15 = 50 minutter
Jaktlyst: 2
Fart: 3
Selvstendighet: 5
Søksbredde: 2
Reviering: 3
Samarbeid: 3
Premie: 0 UK

Dato: 2008.04.26 søndag, Femunden
Dommer: Petter Skaug, Steinar Sørlie
Premie: 3.UK Høyfjell
Kritikkskjema: Jakter fornuftig i god fart, fin stil og aksjon og bruker vind og biotop på en fin måte i god kontakt. Stand, rype letter og hund roes i oppflukt og skudd. Utreder ok. Tildeles i dag 3 pr UK.
Slipptid: 20 = 20 minutter
Stand med makker: 1
Jaktlyst: 3
Fart: 4
Selvstendighet: 6
Søksbredde: 3
Reviering: 3
Samarbeid: 3
Premie: 3 UK

Dato: 2008.08.21 fredag, Rjukan
Dommer: Bertram Mossmann, Anders Simensrud
Premie: 3.UK Høyfjell
Kritikkskjema: En tiltalende undhund som jakter i god fart, kraftfull aksjon. Stilen skjemmes av noe lav hodeføring. Holder god bredde og fremdrift. Fortsetter sitt premieverdige søk. Tar kort stand, ryper letter og Bagheera er RIOS. Utreder greit. Tildeles i dag 3 pr UK.
Slipptid: 15+15 = 30 minutter
Jaktlyst: 4
Fart: 4
Selvstendighet: 6
Søksbredde: 3
Reviering: 3
Samarbeid: 4
Premie: 3 UK

Dato: 2008.08.22 lørdag, Rjukan
Dommer: Bertram Mossmann
Premie: 3.UK Høyfjell
Kritikkskjema: En tiltalende undhund som viser et varierende søk. Har sjanse på fugl, uten å lykkes.
Slipptid: 20+20+10+15+15 = 80 minutter
Jaktlyst: 4
Fart: 3
Selvstendighet: 5
Søksbredde: 3
Reviering: 3
Samarbeid: 3
Premie: 0 UK

Dato: 2008.09.04 fredag, Hovden
Dommer: Morten Hasbø
Premie: 0.UK Høyfjell
Kritikkskjema: Bagheera viser oss et moderat ungdommelig søk. Mangler intensitet, og vi ønsker mer bredde og dybde. Senere bedrer dette seg noe, men ikke nok til å være premieringsverdig og vi avslutter for idag.
Slipptid: 15+15 = 30 minutter
Jaktlyst: 2
Fart: 2
Selvstendighet: 5
Søksbredde: 3
Reviering: 2
Samarbeid: 4
Premie: 0 UK